Targa külastaja meelespea

Siin on juhised, kuidas meie loomaaias olla ja mitte olla – kõik ikka selleks, et teie külastus kulgeks suurepäraselt.

Loomaaia külastamiseeskirjad

1. Loomaaia territooriumile sisenemise ja seal külastajana viibimise õiguse annab pääse, mis tuleb säilitada külastusaja lõpuni.

2. Kuni 8-aastased lapsed tohivad loomaaeda külastada ainult koos vähemalt 14-aastase saatjaga.

3. Pääse annab külastajale õiguse viibida loomaaia külastajatele ette nähtud piirkonnas kuni ametlikult kehtestatud külastuspäeva lõpuni.

4. Loomaaia külastajatel on ilma eritasuta lubatud pildistada ja filmida, kui nad ei välju selleks külastajatele ette nähtud piirkonnast ega riku muid külastamise korra nõudeid.

5. Loomaaia külastajatel on keelatud:

 • Loomade katsumine, häirimine ja toitmine (v.a kohtades, kus toitmine on loomaaia poolt korraldatud);
 • tuua kaasa kasse ja teisi lemmikloomi peale koerte, õhupalle ja lendavaid seadmeid (droone jmt);
 • ületada kaitsebarjääre või ronida nende peale ja taha;
 • viibida loomaaia territooriumil alkoholi- või narkojoobes;
 • suitsetada territooriumil (v.a kohtades, mis on loomaaia poolt selleks märgistatud);
 • jääda territooriumile pärast loomaaia sulgemist (v.a loomaaia poolt organiseeritud eriürituste ajal nendeks ette nähtud paigus);
 • sõita territooriumil jalgratta, tõukeratta, jooksuratta, tasakaaluliikuri, rula, rulluiskude ja teiste sarnaste liikumisvahenditega (v.a kuni 115 cm pikkustel lastel vanemate vastutusel ja hoole all)

6. Polli Loomaaed ei vastuta ettevaatamatusest, lohakusest või Polli Loomaaia külastamiseeskirjade eiramisest tingitud õnnetuste ja/või traumade eest.

7. Külastamiseeskirjad on täitmiseks ja kohustuslikud kõigile Polli Loomaaia territooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.

Piknikuplatsi kasutaja meelespea

 • Igal piknikulisel peab olema loomaaia sissepääsupilet kehtiva hinnakirja alusel.
 • Pärast loomaaia sulgemist võib loomaaias viibida kuni eelnevalt kooskõlastatud ja tasutud ajani.
 • Loomaaia territooriumil ei ole lubatud lõkke tegemine ja viibimine purjus olekus.
 • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
 • Pikniku lõpus tuleb plats koristada ja prügi panna prügikasti.
 • Piknikuga seotud ehitused, dekoratsioonid, info, reklaam tuleb (koos kõigi nende kinnitamiseks kasutatud vahendite ja materjalidega loomaaia vara kahjustamata) pikniku lõpus loomaaiast ära viia, kui eraldi ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
 • Pikniku järel peavad olema piknikuplats, ehitised ja loomaaia inventar samas seisukorras kui enne üritust. Juhul kui üritusega kahjustatakse loomaaia vara, peab pikniku kontaktisik kohe informeerima loomaaeda (telefon: 56 98 22 60) ja tagama puuduste kõrvaldamise omal kulul, kui eraldi ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

Loomadega suhtlemine ja toitmine

 • Laudauksed on külastajatele avatud ja sinna võib julgelt uudistama minna
 • Aedikute ja puuride avamine on rangelt keelatud
 • Loomade katsumine toimub ainult omal vastutusel
 • Loomadele võib anda porgandit, kapsast  ning teisi juur- ja puuvilju
 • Linnud – loomad söövad hea meelega ka muru
 • Palume loomi mitte sööta meil laudas oleva sööda ja heinaga
 • Küülikud ja nutriad elavad õues vabapidamisel
 • NB! Elektrikarjus! Hobused asuvad elektrikarjustega ümbritsetud koplites ja karjustes on vool sees. Palume karjuste juures tagada iseenda ja laste ohutus.

Atraktsioonide kasutamine

 • Atraktsioonide kasutamine toimub ainult lapsevanema järelevalve all
 • Batuudi kasutamisel palume jälgida reegleid –   max 120kg ja mitte üle kolme lapse korraga.
 • Pallimerest palume palle mitte õue viia
 • Mänguväljakut palme kasutada heaperemehelikult
 • Ponisõidu piletid saab kassast!  5eur/ring (poni kandevõime max 50kg.)
 • WC asub tallis

Järelvalveta lapsed

Järelvalveta lapsed jäetakse talli tasuta töölisteks

Back to top